Yukarı Talas bölgesi Rum ve Ermenilerin yaşadığı çağ imiş. Yukarı Talas’ta mekân yer kiliseyi mafevkdaki ışıkğrafta görüyorsunuz. Gıyaseddin Keyhüsrev aracılığıyla 1205 senesinde yaptırılmış. Rum’daki ilk tıp merkezi olan bu yapı, çifte medrese olarak da bilinir.