Kişinin yaşadığı maşer süresince değeri olan , kapasite, reviş ve diğer davranış biçimlerini geliştirdiği süreçlerin tüyöneten.

Eğitim bilimi, önceden saptanmış esaslara bakılırsa insanoğluın davranışlarında belirli gelişmeler katkısızlamaya yarayan planlı etkisinde bırakır sürecidir.

Eğitim bilimi; bireyin davranışlarındaki yaşantısı yoluyla kasıtlı olarak ve isteyerek değustalıkme meydana getirme sürecidir.

Görüldüğü kabil eğitimin bir çok tanılamamı strüktürlabilmektedir. Fakat, günümüzde çoğunlukla tercih edilen tanılamam:

“Ferdin davranışında, kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak istenilen yönde( eğitimin ammaçlarına yaraşır ) değustalıkme meydana getirme sürecidir.” Şeklindedir.

Bu aşinalık bakılırsa;

· Eğitim bilimi bir süreçtir.

· Eğitim bilimi sürecinde, bireyin davranışlarının istenilen yönde değustalıktirilmesi ammaçlanmaktadır.

· Davranışlarındaki değustalıkme kasıtlı olarak gerçekleştirilmektedir.

· Eğitim bilimi sürecinde bireyin kendi yaşantıları esastır.
EĞİTİMİN SÜRECİ

Eğitimin üç ana öğesi vardır.

1. Yalnızç

2. Öğretme ve öğrenme etkinlikleri

3. Bileğerlendirmeler

Eğitim bilimi ammaçla adım atar, öğretme-öğrenme etkinlikleriyle devam değer ve istimara ile son bulur. Sürecin bu mantığı mecmu kültürler ciğerin tıpkıdır. Yalnızçların içeriği ve öğrenme ciğerin kullanılan öğretme şekilleri kültürden kültüre bakılırsa değustalıkebilir, fakat sürecin doğbirliı değustalıkmez.

Eğitim bilimi kapsamı ve tanılamamlanması açısından çok geniş bir kavramdır. Gün boyunca birhayli filozof ve pedagog, eğitimin ne başüstüneğuna üstüne farklı farklı tanılamamlamalarda bulunmuşdolaşma. Günümüzde ise eğitimin kabul edilen ölçünlü tanılamamı şudur: Eğitim bilimi, bireyin davranışlarında kendi yaşantıları yoluyla kasıtlı olarak istendik davranış değustalıkikliği meydana getirme sürecidir. Bu tanılamamlama ekseninde eğitimin umumi hatları çizilebilir. Bu tanılamamlamanın süresince eğitime üstüne bazı önemli kavramlar vardır. Özellikle “kendi yaşantıları yoluyla”, “kasıtlı olarak”, “istendik davranış değustalıkikliği” ve “müddetç” kabil kelimeler eğitimin anne taşlarıdır.

Eğitim bilimi, âdemoğlu ciğerin ömür boyu devam fail bir süreçtir ve davranışlarda tadil meydana getirir. Bu davranış değişiklikleri ise bireyin kendi tecrübelerine dayanır. Davranış değişiklikleri istendik şu demek oluyor ki beklentilere ve hedeflere yaraşır olabileceği kabil istenmedik yönde de gelişebilir. Eğitim bilimi sürecinin ustalıkletilmesi ise kasıtlı şu demek oluyor ki programlı ve programlı olabileceği kabil gelişigüzel de olabilir. Kasıtlı olarak meydana getirilen eğitime formal yetişek, gelişigüzel meydana getirilen eğitime ise informal yetişek denir. Elan açıklayıcı bir örnek verirsek mektep, dershane, yetişek merkezleri kabil mekânlarda verilen yetişek formal; bireyin kendi çevresinden edinmiş olduğu ve planlı programlı sıfır yetişek ise informal eğitidir. Yani yetişek sadece okullardaki öğrenmelerle sınırlı değildir.

Eğitim bilimi Türleri
Eğitim bilimi türlerine bakılırsa sınıflandırıldığında formal ve informal yetişek olmak üzere dü tür ortaya çıkar. Formal yetişek okullarda ya da kurumlarda belirli bir çekim ve program çerçevesinde gerçekleştirilir ve bu yetişek tipinin belirli bir amacı vardır. Bu düzende yetişek süreci idari bir ekip ve eğitmenler tarafından planlanır. İnformal yetişek ise resen gelişen hesapsız ve programsız meydana getirilen eğitimdir ki fert bu eğitimi toplumsal çevresinden gizil olarak edilir.

Eğitim bilimi Sistemi
Eğitim bilimi, bir yol olarak ele kızılındığında ise yetişek sisteminin üç ana ögesi bulunmaktadır: Bunlar kaynaklar, süreçler ve çıktılardır. Kök; eğitimin beslendiği öğretmen, öğrenci, çatı, tesisat, maliyet, personel kabil fiziksel unsurlardır. Müddetç; mektep süresince meydana gelen dersler, öğrenme yaşantıları ve ders aktiviteleridir. Çıktılar ise bireyde ihtisas, yeterlilik, izin, test neticeları kabil istenilen davranış değustalıkiklikleridir.

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko